Biodiversitet og Naturforvaltning

Som Naturforvalter har man tillagt sig viden om, hvordan man kan lave tiltag i naturplejen, som kommer biodiversiteten tilgode. At have græssende dyr på naturarealer gavner naturen, hvis man har den rigtige strategi. Det absolut vigtigste er selvfølgelig dyrevelfærd for de græssende dyr. Vi har valgt kreatur, og racen Skotsk Højlands kvæg, men både heste, får og geder bruges andre steder i naturplejen. Hvis ikke man globalt tager udfordringerne med den dalende artsvariation seriøst, og aktivt plejer naturen, får vi ikke vendt den kedelige statistik. Med græssende dyr og dedikerede Naturforvaltere/Naturplejer, gør vi i hvert fald, hvad vi kan😉